Director: Boyko Stanislav Ivanovich

18005, Ukraine, Cherkassy, Gogolya Str., 421

tel./fax: +38 (0472) 33-03-85,
telephone of account’s department: +38 (0472) 45-14-62,
telephone of purveyance department: +38 (0472) 64-80-93,

Department of sale: Gennadiy Stanislavovich

+38 (050) 729-88-07

Manager in production: Nataliya Nikolaevna

+38 (050) 313-24-23

e mail: vtorresurs50@mail.ru